Condicions legals

Condicions generals

I. LSSI:

L'accés i/o ús a la web en la que en aquests moments es troba, li atorga la condició d'usuari de la mateixa. Aquest fet comporta l’acceptació plena i sense reserves del present document, les Polítiques de privacitat, així com les Condicions generals de contractació que repeteixen les relacions comercials entre Banús Vilaprinyó Agrària S.L i els seus Clients i que són d'obligat compliment entre les parts. És per aquest motiu, que Banús Vilaprinyó Agrària SL aconsella una lectura atenta del present document abans d'utilitzar la present pàgina web.

En aplicació de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que les dades fiscals i d'identificació de l'empresa són les següents:

  • Banús Vilaprinyó Agrària, S.L.
  • NIF: B-63338040
  • Avinguda Príncep d'Astúries, 1, 9è
  • 08012 Barcelona

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 38785, foli 93, fulla B274923, inscripció 4.

A més del domicili social, els usuaris també es poden posar en contacte amb Banús Vilaprinyó Agrària SL a través dels següents mitjans:

  • Telèfon: 651908012 ó 651908013
  • Correu electrónic: vilabanus@vilabanus.cat

II. Condicions d'ús:

1. Introducció:

La present pàgina web ofereix informació sobre els productes ofertats per Banús Vilaprinyó Agrària SL, podent adquirir els seus productes a través de la present plataforma. Accedint i utilitzant la pàgina web, l’usuari acorda a obligar-se a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi atentament aquesta secció abans d'iniciar la seva navegació. Banús Vilaprinyó Agrària SL es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions i fer canvis en els productes recollits en aquesta pàgina sense previ avís.

2. Limitacions d'ús:

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web i els serveis que s'hi ofereixen de forma lícita, d'acord amb el que disposa aquesta nota legal i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal del lloc.

Es prohibeix la utilització de les dades publicades a la web per a la realització d'activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l l'ordre públic; Es prohibeix específicament l'ús d'aquestes dades per a activitats d'enviament massiu de correu no sol·licitat (spam).

Aquells tercers que, prèvia autorització als titulars, pretenguin establir enllaços amb la present pàgina web, hauran de garantir únicament l’enllaç a la pàgina i mai als continguts i/o productes ofertats. La present pàgina web i els seus titular, no es fan responsables dels possibles enllaços no autoritzats així com els seus continguts

3. responsabilitat:

Banús Vilaprinyó Agrària SL no es fa responsable de tots aquells danys produïts a causa de virus, interrupcions, averies informàtiques o altres tipus d’interrupcions derivades d’un error en el software, hardware de l’usuari o accessos a Internet.

Banús Vilaprinyó Agrària SL i/o els seus titulars tampoc seran responsables de les intrusions il·legítimes per part de tercers, usos il·legals o inadequats dels continguts per part d’enllaços promoguts per tercers.

Per últim, Banus Vilaprinyó Agrària SL no es fa responsable i no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió de links a altres connexions externes o webs no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

4. Llei de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del Site, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ell continguts són titularitat de Banús Vilaprinyó Agrària SL, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb el que preveu la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. En els supòsits d'incorporació al lloc web d'obres els drets de propietat intel·lectual o d'autor els ostentin tercers, es farà menció expressa d'aquesta circumstància.

5. Llei aplicable:

La llei aplicable a la present pàgina web, així com tot el contingut en ella, es regirà per la llei espanyola, sent competents el Tribunals de Barcelona per a la resol·lució de qualsevol conflicte que pugui néixer a causa del present document.

6. Ús de cookies y google analitics

S’informa a l’usuari que la present web utilitza cookies i google analitics.

Una cookie és un fragment d'informació de text que els webs transfereixen al disc dur dels equips que es connecten a elles.

Les cookies que té la pàgina web són cookies de sessió, només guarda identificadors encriptats, en cap moment es guarden dades personals de l'usuari o informació d'aquest. Les cookies de sessió caduquen al tancar el navegador o en tancar la sessió d'usuari. També hi ha una altra cookie que té caducitat de data de 2 mesos, que li indica a la pàgina web si el visitant ja ha visualitzat la pàgina anteriorment; no guarda cap informació de l'usuari.

Vostè té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a aquest efecte. No obstant això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la pàgina web.

En cas d'utilitzar la nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes.

Google analitics és l’eina que utilitza la present pàgina per obtenir informació estadística sobre el rendiment i número de visites. L’objecte és purament estadístic i de la utilització de l’esmentada eina s’obté la següent informació:

  • El nom de domini del proveïdor y/o la IP que dona accés a la web.
  • Data i hora de l’accés a la web..
  • Direcció d’Internet des de la qual va partir el link que es dirigeix a la nostra web.
  • Número de visitants diaris a la web.

La informació obtinguda és confidencial i sempre tindrà com a objectiu obtenir informes adequats sobre l’ús de la pàgina web, no obstant, en virtut de l’informe 327/2003, s’informa que totes les dades abans esmentades, pot exercir l’usuari els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons s’ha indicat a l’apartat de política de privacitat de la web. En qualsevol cas, l’usuari podrà desactivar google analítics mitjançant la instal·lació del següent complement que es pot trobar a l’enllaç:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es